РАВАЛОН - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване
Абонаментно счетоводно обслужване

Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност, разработване на индивидуален сметкоплан и още.

ТРЗ и Личен състав
ТРЗ и Личен състав

Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП и още.

Консултантски услуги
Консултантски услуги

Консултации относно развитието на бизнеса. Съдействие при проблеми с държавните институции.

Административни услуги
Административни услуги

Събиране на документи от офиса на клиента. Онлайн банкиране. Представителство пред държавни институции.

Еднократни счетоводни услуги за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване
Еднократни счетоводни услуги за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване

Изготвяне на годишен финансов отчет – Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и Справка за ДМА. Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ.