РАВАЛОН - счетоводно обслужване и управление на имоти

Еднократни счетоводни услуги за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване

  • Изготвяне на годишен финансов отчет – Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и Справка за ДМА
  • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ
  • Изготвяне на Годишната данъчна декларация