РАВАЛОН - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Управление на собствени и наети имоти

1. Организиране ремонт, проектиране и обзавеждане на обекти.

2. Бизнес решения относно предназначението и експлоатацията на недвижими имоти.